Vad söker du?

Var?

Om oss

Vi jobbar aktivt för att underlätta för privatpersoner i Sverige att finna rätt vårdinstans.

Vi hjälper även ett stort antal företag att dagligen exponeras för tusentals
besökare. All information gällande sjukdomar & symptom samt undersidan
vaccination är granskad och godkänd av legitimerad sjukvårdspersonal eftersom vi länkar besökarna till Sveriges sjukvårdsrådgivning 1177.

Vårdcentralen.se är en vårdcentral på nätet som drivs privat som har öppet dygnet runt och är en av de största nichade sajterna inom vård och hälsa
här listar vi lediga jobb, erbjuder ett diskussions forum
och här kan Ni som besökare även jämföra vård och
vårdtider i Sverige.


Vårdcentralen.se policy

Vi som arbetar på vårdcentralen.se ska i högsta mån kännetecknas av engagemang - empati och respektion för människor och en vilja att åstadkomma en mycket bättre vård genom professionellt arbete.
Engagemanget vilar på den människosyn som utgår ifrån att vi alla är olika människor med olika bakgrund samt med olika behov av önskemål.

Vi tar allt avstånd från alla typer av diskriminering. Det synsättet bär vi med oss i alla beslut och det ska tydligt synas i alla våra relationer och aktiviteter.

Vår verksamhet bygger på en ambition att utveckla och göra stor nytta i samhället och förenkla vården. Vårdcentralen.se drivs privat och har som mål att kunna finansiera verksamheten genom reklamintäkter för att användarna ska kunna få en gratis möjlighet till användande och att kunna söka rätt vårdplats eller läkare. Mångfald i vården är något mycket positivt som också bidrar till att höja kvaliteten i vår verksamhet.

Den som arbetar på vårdcentralen ska känna sig sedd, betraktad som en individ och inte som en anonym del av ett kollektiv. Det är alla våra enskilda medarbetares kompetens som gör att helheten blir till den bästa. Vår professionalism skapar trygghet, värde och kvalitet.

De personer som söker vård genom oss skall bemötas med lyhördhet och stor respekt. Deras behov vill vi tillgodose på bästa sätt. I relation med våra uppdragsgivare är vi ärliga och ansvarstagande samarbetspartners. Vi arbetar på ett sätt så att samhällets resurser används på bästa sätt och så att verksamheten vilar på en väldigt god och säker grund. Vi ska arbeta för att den vård och tjänster vi ger ska vara av högsta kvalitet så vi får medborgarnas förtroende med varaktighet.