Vad söker du?

Var?

Nyheter på vårcentralen.se - Nyheter inom vård och hälsa

 • November 12th 2018, 15:09:45 SLL satsar för digitalt kompetenslyft

  Sju miljoner kronor öronmärker SLL i nästa års budget för att förstärka den digitala kompetensen hos vårdpersonalen. Fokus kommer ligga på chefer och ledare. 

 • November 12th 2018, 14:29:01 Patienter avled – långa väntetider anmäls

  Vårdköerna för vissa cancerpatienter är så långa på Skånes universitetssjukhus att patienter riskerar att dö. Sjukhuset lyfter fram fyra fall där patienterna avlidit och det inte går att utesluta att den långa kötiden var orsaken.

 • November 12th 2018, 13:44:22 Personal backar entledigad chef

  Hallands sjukhus operations- och intensivvårdschef, Anders Torstensson, får inte fortsatt förtroende på sin post. Beslutet väcker stort missnöje på kliniken.

 • November 12th 2018, 12:56:57 Stabsläge på Akademiska efter nytt it-haveri

  UPPDATERAD Under nästan en timme under måndagen rådde det åter stabsläge på Akademiska sjukhuset och andra vårdenheter i Uppsala.

 • November 12th 2018, 12:46:35 ”Politikerna måste ta ställning till vilka vi inte ska vårda”

  Sparplanerna på Sahlgrenska riskerar att gå ut över de anställdas hälsa. Och över patientsäkerheten. Det anser Läkarförbundets skyddsombud.

 • November 12th 2018, 11:55:29 Slutna psykvården får lägre betyg

  Patienter inom psykiatrin är överlag nöjda med den vård de får, men betyget sjunker inom den slutna psykiatriska vården.

 • November 12th 2018, 11:22:41 Norskt ja inte nog för svenskt läkarleg

  Att Norge godkänner en polsk läkarlegitimation är inte skäl nog för att läkaren automatiskt ska få legitimation i Sverige. Det anser kammarrätten i Stockholm.

 • November 12th 2018, 10:00:51 Karolinska ansåg att judisk advokat var partisk

  En advokat med judisk härkomst anses som part i målet där en judisk läkare anklagar en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset för antisemitism. Det anser sjukhusets jurist.

 • November 12th 2018, 07:17:59 Sahlgrenska kritiseras för tystnadskultur

  Ivo kritiserar Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för en tystnadskultur bland personalen.

 • November 12th 2018, 06:00:00 ”Begreppen måste redas ut innan alla kastar mössan”

  Vid de operationer där luftburen smitta har betydelse, och personalen använder täta kläder, finns all anledning att fortsätta använda den heltäckande mössan. Det skriver Ann Tammelin i en replik på Magnus Fovaeus artikel om operationsmössor. 

 • November 10th 2018, 22:00:00 Klen hjärtnytta för glukossänkare

  SGLT2-hämmaren dapagliflozin förebygger enbart hjärtsvikt hos diabetespatienter som har eller som ligger i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom, enligt nya fynd. Trist, tycker svensk expert.

 • November 10th 2018, 20:00:00 Kosttillskott inte bättre än placebo

  Tillskott av omega-3 och D-vitamin skyddar inte mot varken hjärt-kärlsjukdom eller cancer bland tidigare friska individer, enligt en stor randomiserad studie.

 • November 10th 2018, 20:00:00 Omega-3 i högdos gav hjärt-kärlskydd

  Patienter med hög kardiovaskulär risk och dessutom höga nivåer av triglycerider fick ett 25-procentigt skydd mot nya hjärt-kärlrelaterade händelser om de behandlades med omega-3 i hög dos, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

 • November 10th 2018, 17:00:00 Brustet hjärta del av dödlig kombo

  En kombination av brustet hjärta och svåra cirkulationsbesvär kopplas till ett kortare liv, enligt ny internationell data.

 • November 9th 2018, 13:20:00 Städning inspirerade till smart uppfinning

  Efter många sena kvällar och egensatsade tusenlappar har två undersköterskor på Gävle sjukhus skapat en helt ny sorts sjukvårdsprodukt.

 • November 9th 2018, 12:32:48 Verksamhetschef varnar för kaos på Sahlgrenska

  Om sparförslagen vid Sahlgrenska blir verklighet kommer situationen bli ännu mer kaosartad på akuten än den var 2017. Det skriver en verksamhetschef i en konsekvensanalys.

 • November 9th 2018, 09:49:46 Fyra principer ska styra digital vård

  Hur ska den digitala vården bedrivas för att den ska bli så patientsäker som möjligt? Socialstyrelsen har kommit fram till fyra principer som ska styra den digitala vården.

 • November 9th 2018, 09:00:00 ”Primärvården är helt enkelt svår att tycka om”

  Stackars primärvård. Hur ska det gå? Vad ska det bli av dig? Du är som ett försummat barn som borde bli omhändertaget för samhällsvård, men inget händer. Folk har gjort orosanmälningar i många år och kanske borde vi göra ytterligare en utredning för säkerhets skull? Just nu har vi ju bara två...

 • November 9th 2018, 08:03:40 Antidopningslabb på Karolinska straffas för misstag

  Antidopningslaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge gjorde tidigare i år fel med ett av de blindtester som den internationella antidopningsbyrån Wada skickar ut.

 • November 9th 2018, 06:46:06 Forskningsfusk ska granskas

  Hur vanligt är egentligen forskningsfusk, och hur ser kulturen ut i forskarvärlden när det gäller fuskare? Ingen vet säkert, men i spåren efter Macchiariniaffären ska det granskas.

 • November 9th 2018, 06:00:00 ”Färre områden för specialisering vore ett felslut”

  Det vore ett stort misstag att minska antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre, skriver Liberalerna i en debattartikel om utredningen Framtidens specialistsjuksköterska. 

 • November 8th 2018, 15:53:09 Nya fynd om ovanlig form av hiv

  Det har inte varit självklart att personer med det i Sverige sällsynta hiv-2-viruset ska behandlas tidigt. Men enligt en studie av svenska forskare stärks bilden av att det är viktigt.

 • November 8th 2018, 14:09:43 Visselblåsare nobbas av förvaltningsrätten

  Tre av de läkare som anmälde Paolo Macchiarini för forskningsfusk blev i slutändan själv klandrade eller fällda för oredlighet i forskning av Karolinska institutet. Nu har förvaltningsrätten avvisat läkarnas överklagan av beslutet. Men visselblåsarna tänker ta saken vidare.

 • November 8th 2018, 11:07:13 Centrum för Rättvisa hjälper visselblåsarna i Macchiariniaffären

  De läkare som larmade om forskningsfusk och som sedan själva klandrats, ska få hjälp för att få rätt att överklaga beslutet.  

 • November 8th 2018, 10:25:40 Tveksam nytta sänka trycket vid låg risk

  Att sänka blodtrycket hos patienter som bara har något förhöjt tryck och inga övriga riskfaktorer tycks inte tillföra nytta, enligt en ny analys. Men en svensk expert tycker inte det går att dra några stora slutsatser av resultatet.

 • November 8th 2018, 06:00:00 ”Den polariserade debatten skymmer sikten”

  Debatten om screening riskerar att förvirra patienter som letar efter anledningar att slippa delta, skriver Christine Kumlien, professor i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

 • November 7th 2018, 13:28:26 Sfam: ”Bra, men inte tillräckligt”

  En nationell primärvårdsreform kan inte vänta. Det skriver Sfam i sitt remissvar om delbetänkandet av utredningen En god och nära vård.

 • November 7th 2018, 12:35:05 ”Kommunikationsstöd” tolkas som munkavle

  Inför hyrläkarstoppet har Värmland tagit fram ett informationsstöd till cheferna. Något som upprört och av vissa tolkats som ett försök att tysta medarbetare.

 • November 7th 2018, 09:53:06 SKL välkomnar utredning om specialistsjuksköterskor

  SKL är försiktigt positivt till förslagen i utredningen ”Framtidens specialistsjuksköterska”. Samtidigt beskriver organisationen flera landstings sätt att hantera specialistkompetensen som ”dåligt”.

 • November 7th 2018, 08:37:05 Antibiotikaresistenta infektioner ökar i Europa

  Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier svarar för nästan lika stor sjukdomsbörda inom EU som influensa, hiv och tuberkulos tillsammans. Det visar en beräkning gjord av forskare i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

 • November 7th 2018, 06:00:00 ”Farligt att ge sig in i en debatt utan att ha läst på”

  Det vore klädsamt om Sineva Ribeiro och Ami Hommel läste utredningen innan de gav sig in i debatten, skriver Kenth Nauclér i ett svar på kritiken mot hans utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen.

 • November 7th 2018, 05:00:00 Detektivarbete ger snabbare diagnos

  Patienter med allvarliga ospecifika symtom får mycket snabbare diagnos med standardiserat vårdförlopp. I Örebro har utredningstiden vid cancer minskat till i snitt 21 dagar.

 • November 7th 2018, 05:00:00 Samordnat språkbruk i kvalitetsregister

  Instillation av läkemedel i blåsan snarare än intravesikal behandling. Tanken är att vårdpersonalen kommer att få vänja sig vid fler språkliga förändringar när kvali­tets­registren inom cancer­området så småningom ska över­gå till att använda termer enligt det inter­nationella systemet Snomed CT. 

 • November 7th 2018, 05:00:00 Blandat resultat för nationella riktlinjer

  När Socialstyrelsen för första gången gav ut nationella riktlinjer för prostatacancer 2007 verkar genomslaget ha blivit varierat i sjukvården, enligt en ny svensk studie som utgår från Nationella prostatacancerregistret, NPCR. 

 • November 7th 2018, 05:00:00 Socialstyrelsen backar om PSA-rapport

  Mer än 2,5 år efter att Social­styrelsen satte igång den senaste utredningen om screening för prostatacancer, tvingas myndigheten konstatera att en viktig analys om tilläggstester till PSA-prov var för snäv och måste kompletteras.