Vad söker du?

Var?

Nyheter på vårcentralen.se - Nyheter inom vård och hälsa

 • May 24th 2018, 18:00:00 Sväljbar sensor avslöjar magblödning

  Genom att svälja genförändrade bakterier går det att få direktrapporter om sjukdomstecken i mage och tarm. Konceptet har hittills testats på grisar.

 • May 24th 2018, 15:17:33 Två beslut för kortare väntetider

  I dag, torsdag, har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra djupare uppföljningar av väntetider i vården och formellt beslutat om fördelningen av patientmiljarden 2018.

 • May 24th 2018, 13:57:06 Regeringen inför strategi för demens

  Regeringen har fattat beslut om att införa en nationell strategi för personer med demenssjukdom.

 • May 24th 2018, 13:09:00 Stöd för koppling mellan eksem och hjärtsjukdom

  Nu stärks bilden av att svåra atopiska eksem ger högre risk för bland annat stroke, enligt den hittills största observationsstudien på området som berör brittiska patienter.

 • May 24th 2018, 11:11:34 Press sänkte pris på läkemedel till blödarsjuka

  Tolv av tretton faktor VIII-läkemedel för blödarsjuka typ A blir kvar i högkostnadsskyddet. Det sedan kostnaden sänkts med mellan 200 och 300 miljoner kronor per år.

 • May 24th 2018, 11:01:58 Riksdagen sa ja till primärvårdsgarantin

  I onsdags klubbade riksdagen som väntat förslaget om den förstärkta primärvårdsgarantin. ”Sorgligt” skriver Anders W Jonsson (C) på Twitter.

 • May 24th 2018, 08:15:16 Långtidsdata ger stöd för PCI vid stabil kärlkramp

  Nu kommer delvis nya argument för de experter som ser nyttan av att sätta in stentar i förträngda kranskärl hos patienter med stabil kranskärlsjukdom. Femårsdata från en randomiserad studie indikerar nu att patienter kan tjäna på detta om kärlen behandlas selektivt.

 • May 24th 2018, 05:00:00 ”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

  Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Sedan 2016 har primärvården i Sverige tillgång till ett kvalitetssystem på internationell...

 • May 23rd 2018, 11:25:59 Färre tvångsvårdades för missbruk

  Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol men skillnaderna för hur många som tvångsvårdas skiljer sig mycket i landet. 

 • May 23rd 2018, 10:55:34 Ingen utökad granskning av Karolinskas konsultköp

  Socialdemokraterna i SLL vill att konsultköpen på Karolinska ska utredas vidare av advokatbyrån Setterwalls. Alliansen och SD säger nej.

 • May 23rd 2018, 08:21:23 Oppositionen vill bredda intensivakut

  Socialdemokraterna i SLL vill ha en breddning av intaget till den nästan patienttomma intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 • May 23rd 2018, 08:00:00 Koloskopi och patologi knäckfrågor för tarmscreening

  En nationell screening för kolorektal cancer med tester för blod i avföringen kan vara på plats senast år 2020, tror professor Rolf Hultcrantz som lett ett utredningsarbete i frågan.

 • May 23rd 2018, 05:00:00 ”En dålig utredning som ledde till dåliga beslut”

  Måns Rosén för­söker bagatellisera de misstag han gjort i sin utredning, skriver Thomas Troëng och Ulf Haglund i en debattreplik.

 • May 23rd 2018, 05:00:00 ”Regeringens utredare får inte fuska med fakta”

  Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att utredningar som ska ligga till grund för politiska beslut är opartiska och sakliga, skriver Dokument inifråns Erik Sandberg i en replik till Måns Rosén.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Utsatta patienter får inte träffa specialist

  Ett extremt högt tryck tvingar specialistmottagningar för ME/CFS att säga nej till nya patienter. Nu flaggas det för behov av ökad kunskap om sjukdomen från högsta nivå.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Tröja ska ge skräddarsydd behandling

  I framtiden kanske en tröja med sensorer kan hjälpa läkare att ställa diagnos och skräddarsy behandlingar vid epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Socialstyrelsen går vidare med centraliseringen

  Kritiken som blossat upp mot Måns Roséns utredning kring högspecialiserad vård stoppar inte Socialstyrelsen från att driva arbetet vidare. Tre nya sjukdomsområden står redan på tur efter de två pilotområdena.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Landstingen lugna inför GDPR

  På fredag blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Landstingen säger sig vara införstådda i det nya regelverket – om de har fel hotar miljonviten.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Socialstyrelsen: Det svåraste beslutet vi tagit

  Socialstyrelsen får som väntat kraftig kritik i många av remissvaren på rekommendationen att inte förorda ett nationellt PSA-screeningprogram för prostatacancer.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Dyra läkemedel hotar viktig forskning

  Svenska universitetssjukhus stoppar patienter från att ingå i studier på läkemedel som kan rädda liv – det kan bli för dyrt på sikt. Läkare varnar för att forskningen hotas.

 • May 23rd 2018, 04:00:00 Nationell modell för PSA-testning på gång

  Socialstyrelsen sade i februari återigen nej till nationellt program för PSA-screening för tidig upptäckt av prostatacancer. Men i oktober kan det finnas en nationell modell för hur organiserad frivillig PSA-testning ska gå till. 

 • May 23rd 2018, 04:00:00 ”Sverige borde ha det danska systemet”

  Om Per Ramhorn och SD fick bestämma skulle Sverige kopiera det danska sjukvårdssystemet för att lösa tillgänglighetsfrågan.

 • May 22nd 2018, 08:27:23 Chefläkare polisanmäld för angrepp på reporter

  Enligt Sveriges Radio har en chefläkare vid Södertälje sjukhus tagit till handgripligheter och tryckt mikrofonen i ansiktet på Ekots reporter.

 • May 22nd 2018, 07:07:56 Lägre andel som vårdar – fler administratörer

  Under de senaste åtta åren har Vårdförbundets medlemsgrupper minskat i flera landsting, samtidigt som antalet höga chefer, handläggare och administratörer har ökat med 36 procent.

 • May 22nd 2018, 06:54:28 Unga vill ha insatser mot psykisk ohälsa

  Den svenska psykvården räcker inte till — samtidigt som den psykiska ohälsan bland unga ökar snabbt. Men med stärkt elevhälsa och kunskap om psykisk ohälsa i läroplanen kan utvecklingen vändas, enligt de unga själva.

 • May 22nd 2018, 05:45:58 Bristande utredning av spädbarn

  Ett spädbarn som inte växte normalt utreddes inte enligt gällande rutiner. Nu anmäler Östersunds sjukhus bristerna till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver Länstidningen Östersund.

 • May 21st 2018, 15:02:35 Allt fler väljer att slutföra aborten hemma

  Andelen aborter som genomförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det blir också allt vanligare att en abort fullföljs i hemmet i stället för på sjukhus.

 • May 21st 2018, 11:00:00 Patientvärden skickas rakt in i journalen

  På Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm skickas patientens vitalparametrar från den medicinsktekniska utrustningen direkt till journalen – utan att ta vägen genom personalen.

 • May 21st 2018, 09:21:13 Inera på väg att ge alla nätläkarbolag tillgång till NPÖ

  Det landstingsägda bolaget Inera gav Kry tillgång till NPÖ – men nekade Min Doktor. Nu ses regelverket över.

 • May 21st 2018, 08:30:18 Universitet säger upp avtal med förlagsjätte

  Efter 20 år har de svenska forskningsbiblioteken sagt upp avtalet med nederländska Elsevier – världens största vetenskapliga förlag, som bland annat ger ut prestigetidskrifterna Lancet och Cell.

 • May 21st 2018, 06:02:04 Rehabilitering i fokus i ny cancerstrategi

  Regeringen presenterar en ny strategi för hur cancervården ska moderniseras fram till 2025. 

 • May 21st 2018, 05:00:00 ”SBU-rapporten gäller insatser till familjer”

  Vi påstår inte att traumafokuserad ­kognitiv beteende­terapi, TF-KBT, är för dyrt, skriver SBU i en replik.