Vad söker du?

Var?

Nyheter på vårcentralen.se - Nyheter inom vård och hälsa

 • March 22nd 2018, 15:40:55 Nu är hela Sverige anslutet till e-journalen

  I dag anslöt Region Västernorrland som sista landsting till Journalen. Nu kan alla Sveriges invånare läsa sin journal via nätet.

 • March 22nd 2018, 13:44:57 Skåne går vidare med utvalt it-system

  It-leverantören Cambio Healthcare har dragit tillbaka överklagandet av Region Skånes upphandling av ett sammanhållet digitalt vårdinformationssystem.

 • March 22nd 2018, 12:07:48 Endometrios får riktlinjer för första gången

  Nu ska vården vid den underbehandlade och smärtsamma kvinnosjukdomen endometrios förbättras. I dag presenterade Socialstyrelsen för första gången riktlinjer för sjukdomen. 

 • March 22nd 2018, 11:54:32 Tvångssteriliserade får statlig ersättning

  Vissa av de personer som tvångssteriliserades när de bytte kön ska få statlig ersättning. Det har riksdagen beslutat.

 • March 22nd 2018, 10:21:29 Kirurg Ivo-anmäls av sjukhus

  Kirurgens omdöme svek och operationssjuksköterskorna fick vid flera tillfällen rycka in och rädda läget. Nu Ivo-anmäler sjukhuset kirurgen som anses äventyra patientsäkerheten.

 • March 22nd 2018, 08:21:00 Lovande med bärbar hjärnskanner

  En ny typ av skanner kan avläsa hjärnaktiviteten trots att personen dricker kaffe eller vickar på huvudet. Att tekniken tål viss rörelse öppnar för att fler patientgrupper kan undersökas.

 • March 22nd 2018, 07:10:00 Återfall av bröstcancer missades

  Trots mammografi och upprepade besök hos hälsocentralen missade sjukvården att kvinnan fått ett återfall av bröstcancer. Nu anmäls händelsen till lex Maria, skriver Norran.

 • March 22nd 2018, 06:55:00 Regeringen vill ha vårdkedja i förlossningsvården

  Regeringen och SKL är överens om hur pengarna i satsningningen på förlossningsvården ska fördelas. En tydlig vårdkedja är ett av målen.

 • March 22nd 2018, 06:00:00 ”En bra välfärd börjar med personalen”

  Mer personal, bättre arbetsmiljö och mer tid till forskning lovar Socialdemokraterna att skapa åt Stockholmsvården.

 • March 21st 2018, 16:23:59 Två beslut ska bli ett vid läkemedelsprövning

  Regeringen lämnar två förslag på lagändringar som ska förenkla processen att söka tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar.

 • March 21st 2018, 15:56:20 VGR pausar vårdval i mödravården

  Majoriteten i Västra Götalandsregionen kommer inte att dra i gång ett vårdval i mödrahälsovården. Inte nu, men efter en eventuell valseger kommer det att införas.

 • March 21st 2018, 14:33:53 Sten Heckscher ny donationsutredare

  Regeringen har i dag utsett Sten Hecksher till särskild utredare av organdonationer, sedan den förra utredningen ansågs strida mot grundlagen.

 • March 21st 2018, 12:40:39 Krävs på 21 miljoner för stängd vårdcentral

  Vårdcentralen stängdes med omedelbar verkan i november förra året. Nu kräver Västra Götalandsregionen (VGR) ägaren på 21 miljoner kronor som tagits ut för mycket.

 • March 21st 2018, 07:09:23 Cancerfonden: Utbildning påverkar risken att dö i cancer

  Lågutbildade löper en betydligt högre risk att dö av sin cancer, jämfört med högutbildade. Det konstaterar Cancerfonden i sin senaste rapport.

 • March 21st 2018, 06:00:00 ”Med vårdvalet sätts hälso- och sjukvårdslagen ur spel”

  Alliansen ignorerar relevant kritik, skriver Jonas Lindberg, vänsterpartist från Stockholm.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Oenighet om bred HPV-screening med självprov

  Att erbjuda alla kvinnor självprovtagning för HPV skulle fånga upp fler med cellförändringar, anser Uppsalaforskare, som vill se uppdaterade rekommendationer. Men effekten ifrågasätts av register­hållare.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Sjuksköterskor nobbar långsamt snabbspår

  Regeringens snabbspår för nyanlända skulle ge vårdutbildade arbete fortare – och minska personalbristen. Men många sjuksköterskor väljer undersköterskejobb i stället. Jean Bahati satsade på legitimation.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Upplysning om PSA gav resultat

  Efter att Värmland som första landsting införde organiserad information om PSA-prov för tidig upptäckt av prostatacancer skedde en ökning av antalet hittade fall av potentiellt botbar cancer.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Patientavgift skrämde bort lågavlönade unga

  När primärvården började kosta pengar minskade unga med låga inkomster sina läkarbesök med drygt 10 procent, enligt en opublicerad studie. 20-årsdagen innebar ett brott i vårdsökandet.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Tillskott beskrevs otillåtet lustfyllt

  Statliga Apoteket AB säljer två kostillskott kallade Apoteket Lust Kvinna och Man. Efter att Dagens Medicin visat att produkterna sålts med flera vilseledande påståenden om bland annat lusthöjande effekt ändrar apotekskedjan nu informationen på sin e-handelssajt.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Tänkbar behandling ger läkare dilemma

  Användning av storskalig DNA-sekvensering kan sätta läkare i knepiga situationer när tumörer visar sig ha potentiellt behandlingsbara mutationer men där inget läkemedel är godkänt för den aktuella tumörtypen.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Sekvensering av tumörgener når vårdens vardag

  Storskalig DNA-sekvensering ska ge svenska patienter skräddarsydd cancerbehandling – och öppna ännu en möjlighet att överleva.

 • March 21st 2018, 05:00:00 Väntetider ännu omöjliga att jämföra

  Snart tre år efter att de standardiserade vårdförloppen började införas i cancervården går det ännu inte att säga när sjukvården ska kunna börja jämföra väntetider med varandra.

 • March 20th 2018, 16:00:00 Patientdata slängdes i återvinning

  Forskare hittade över tusen känsliga dokument när de analyserade innehållet i behållare för pappersåtervinning på fem sjukhus i Kanada. Nu efterlyser de bättre lösningar för att skydda personlig hälsoinformation.

 • March 20th 2018, 13:52:35 Nästan alla landstingsråd ställer upp för omval

  17 av 21 tillfrågade landstings- och regionråd ställer upp för omval i höst.

 • March 20th 2018, 11:40:00 CEPN anser att flera GU-forskare fuskat

  Oredlighet i åtta av tio granskade artiklar och en närmast dysfunktionell forskarmiljö. CEPN:s yttrande över den fuskanklagade Suchitra Holgersson och hennes forskargrupp är hårt.

 • March 20th 2018, 09:28:00 Magnetkamera slår ultraljud vid prostataprov

  Vävnadsprov av prostatan bör baseras på magnetkamerabilder framför standardmetoden med ultraljud hos män med misstänkt prostatacancer. Det visar en ny randomiserad studie.

 • March 20th 2018, 08:35:29 Kris i Venezuelas sjukvård

  Den ekonomiska krisen i Venezuela har lett till att sjukhusen saknar de mest grundläggande medicinerna och kirurgiskt material.

 • March 20th 2018, 07:26:00 Influensan tömmer blodlager

  Influensans härjningar har satt spår i blodcentralernas lager. I många landsting är lagernivåerna oroväckande låga. Grundproblemet är att blodgivarna är för få.

 • March 19th 2018, 10:35:38 Ambulans har voltat i Örebro

  En ambulans med en patient har av oklar anledning voltat i området Varberga i Örebro, rapporterar Aftonbladet.

 • March 19th 2018, 08:43:21 Byggställning av plast och celler kunde laga matstrupar hos grisar

  Amerikanska forskare publicerar nu vad de anser vara lovande resultat med en ”Macchiarini-liknande” metod att skapa nya delar av matstrupar till grisar. Men en svensk expert är skeptisk till resultatens betydelse för eventuella liknande försök på människa.

 • March 19th 2018, 08:02:19 Man klämd till döds av sjukhussäng

  En patient har klämts ihjäl av en sjukhussäng på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, rapporterar flera medier.

 • March 19th 2018, 06:00:00 ”Personer med funktionsnedsättning kan lätt få bättre stöd”

  Det finns ett arbetsverktyg som bevisligen minskar psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning – så låt oss använda det, skriver fyra debattörer.