Pepcid

Pepcid

10mg 24st

Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Dosering Pepcid:

Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

 


Klicka här för Bipacksedel

111.00 KR

KÖP NU
    • Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar
    • 10 mg famotidin per tablett
    • Förpackning: 24 st