Inside brus 150mg 20st

Inside brus 150mg 20st

150mg 20st

Inside Brus används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Inside Brus verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken.

Symtomlindring kan uppstå redan efter 20 minuter och den syrahämmande effekten kvarstår i upp till 12 timmar.

1 brustablett i ett halvt glas vätska vid behov för symtomlindring. Ta inte mer än 2 brustabletter per dygn utan läkares inrådan. Ges ej till barn under 12 år.

Följ alltid anvisningarna på förpackningen. För kompletterande information om Inside Brus se bipacksedel på FASS.se

 

Verksamt ämne: Ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin. Övriga innehållsämnen: Natriumcyklamat, sackarinnatrium, aspartam 5 mg, laktosmonohydrat 250 mg, vinsyra, natriumvätekarbonat (vattenfri), povidon, sorbitol, mannitol, simetikon, färgämne (kurkumin E100) och fruktarom (sorbitol, mannitol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, glukonodeltalakton, naturlig citronolja).

 


Klicka här för Bipacksedel

149.00 KR

Inte i lager
    • Vid tillfällig halsbränna
    • inside brus verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magen