Vara Detaljer Pris / st Moms / pc Antal Pris(inklusive moms)

Pepcid

10mg 24st

Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Dosering Pepcid:

Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

 


Klicka här för Bipacksedel

88.80 KR
25 % -22.20 KR
111.00 KR
TOTALT 111.00 KR
Vara
:
Detaljer
:

Pepcid

10mg 24st

Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Dosering Pepcid:

Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

 


Klicka här för Bipacksedel

Pris / st
:
88.80 KR
Moms / pc
:
25 % -22.20 KR
Antal
:
Pris(inklusive moms)
:
111.00 KR
Total :
111.00 KR
Fortsätt handla