PRODUKTER

 • Microlax

  4x5ml

  49.00 kr :-

  Microlax rektallösning är ett snabbverkande laxermedel mot tillfällig förstoppning. Microlavemanget mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen. Läkemedlet används också för tömning av tarmen innan läkarundersökning av ändtarmen, sk rektoskopi.

  Användning:

  Vuxna och barn: Innehållet i en tub sprutas in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift.

   

  Tänk på att du måste vara 18 år för att få köpa receptfria läkemedel!

   

  Innehåll:

  4x5 ml

   


  Klicka här för Bipacksedel

  Köp

  Mer info

 • Pepcid

  10mg 24st

  111.00 kr :-

  Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

  Dosering Pepcid:

  Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

  Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

   


  Klicka här för Bipacksedel

  Köp

  Mer info

 • Inside brus 150mg 20st

  150mg 20st

  149.00 kr :-

  Inside Brus används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Inside Brus verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken.

  Symtomlindring kan uppstå redan efter 20 minuter och den syrahämmande effekten kvarstår i upp till 12 timmar.

  1 brustablett i ett halvt glas vätska vid behov för symtomlindring. Ta inte mer än 2 brustabletter per dygn utan läkares inrådan. Ges ej till barn under 12 år.

  Följ alltid anvisningarna på förpackningen. För kompletterande information om Inside Brus se bipacksedel på FASS.se

   

  Verksamt ämne: Ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin. Övriga innehållsämnen: Natriumcyklamat, sackarinnatrium, aspartam 5 mg, laktosmonohydrat 250 mg, vinsyra, natriumvätekarbonat (vattenfri), povidon, sorbitol, mannitol, simetikon, färgämne (kurkumin E100) och fruktarom (sorbitol, mannitol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, glukonodeltalakton, naturlig citronolja).

   


  Klicka här för Bipacksedel

  Inte i lager

  Mer info

 • Inside brus 150mg 30st

  150mg 30st

  199.50 kr :-

  Inside Brus används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Inside Brus verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken.

  Symtomlindring kan uppstå redan efter 20 minuter och den syrahämmande effekten kvarstår i upp till 12 timmar.

  1 brustablett i ett halvt glas vätska vid behov för symtomlindring. Ta inte mer än 2 brustabletter per dygn utan läkares inrådan. Ges ej till barn under 12 år.

  Följ alltid anvisningarna på förpackningen. För kompletterande information om Inside Brus se bipacksedel på FASS.se

   

  Verksamt ämne: Ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin. Övriga innehållsämnen: Natriumcyklamat, sackarinnatrium, aspartam 5 mg, laktosmonohydrat 250 mg, vinsyra, natriumvätekarbonat (vattenfri), povidon, sorbitol, mannitol, simetikon, färgämne (kurkumin E100) och fruktarom (sorbitol, mannitol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, glukonodeltalakton, naturlig citronolja).

   


  Klicka här för Bipacksedel

  Inte i lager

  Mer info

 • Inside tablett

  150mg 20st

  99.50 kr :-

  Inside används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Inside verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Symtomlindring kan uppstå redan efter 20 minuter och den syrahämmande effekten kvarstår i upp till 12 timmar.

  1 tablett i ett halvt glas vätska vid behov för symtomlindring. Ta inte mer än 2 tabletter per dygn utan läkares inrådan. Ges ej till barn under 12 år.

  Följ alltid anvisningarna på förpackningen. För kompletterande information om Inside se bipacksedel på FASS.se

  Verksamt ämne: Ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin. Övriga innehållsämnen: Mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kopovidon, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, hypromellos, glyceroltriacetat, talk, titandioxid (färgämne E 171).

  Köp

  Mer info